Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 89
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 45
ประกาศอบต.บ้านซ่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย bansan 100
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 180
แบบสอบถามร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.การจัดระเบียบการจอดรถในเขตอปท.พ.ศ.2562 เขียนโดย bansan 114
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 371
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 248
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 405
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย bansan 546
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 181
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.