Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 214
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 161
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 274
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย bansan 463
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 73
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 472
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 597
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เขียนโดย bansan 103
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี เขียนโดย bansan 816
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย bansan 657
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.