Get Adobe Flash player

Login Form

สถานีข่าว

นับจำนวนผู้เข้าชม

8079020
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
753
1742
753
8065714
28415
67654
8079020

Your IP: 3.228.10.17
Server Time: 2020-09-20 12:33:27

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ---> รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ---> การรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.