หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.bansan.go.th/orgch...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.bansan.go.th/board... https://www.bansan.go.th/staff... *URL ที่ 1 คือ หน้าคณะผู้บริหาร/ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง
*URL ที่ 2 คือ หน้าหัวหน้าส่วนราชการ/ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้าอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน คลิกไปจะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้าอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... มีทั้งหมด 4 แผน คือ
*URL ที่ 1 คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
              -ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อยู่ที่หน้า 33 ถึง 88
*URL ที่ 2 คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
              -ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อยู่ที่หน้า 8 ถึง 11
*URL ที่ 3 คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
              -ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อยู่ที่หน้า 8 ถึง 13
*URL ที่ 4 คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565
              -ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อยู่ที่หน้า 9 ถึง 11
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.bansan.go.th/conta...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.bansan.go.th/proje...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.bansan.go.th/news_...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A
o9 Social Network https://www.bansan.go.th/home https://www.facebook.com/Bansa... *URL ที่ 1 คือ หน้าแรกของเว็บไซต์  มีตำแหน่งแสดงบนหน้าเว็บไซต์ หน่วยงานอยู่ที่
       - ด้านขวามือด้านบน จะมี โลโก้ facebook อบต.บ้านซ่าน คลิกไปจะเป็นURL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้าfacebook อบต.บ้านซ่าน
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.bansan.go.th/home https://www.bansan.go.th/webs_... *URL ที่ 1 คือ หน้าแรกของเว็บไซต์  มีตำแหน่งแสดงบนหน้าเว็บไซต์ หน่วยงานอยู่ที่
         - ด้านล่างสุดของหน้าแรกเว็บไซต์ จะมีหัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิกไปจะเป็นURL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้าแผนอื่นๆ
           -เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566 จะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้าแผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
           -เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6เดือน ระหว่าง ต.ค. 65 - มี.ค.66) จะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6เดือน ระหว่าง ต.ค. 65 - มี.ค.66)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
           -เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อรายงานผลดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 จะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้ารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้าคู่มือการปฏิบัติงาน
           -เลื่อนลงมา จะมีคู่มือการปฏิบัติงานหลายคู่มือ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ คลิกไปจะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           -เลื่อนลงมา จะมีคู่มือการให้บริการประชาชนและแนวทางการปฏิบัติของผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ ของสำนักปลัด  และ กองคลัง
*URL ที่ 2 คือ หน้าคู่มือการให้บริการประชาชนและแนวทางการปฏิบัติของผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ ของสำนักปลัด อบต.บ้านซ่าน
*URL ที่ 3 คือ หน้าคู่มือการให้บริการประชาชนและแนวทางการปฏิบัติของผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ ของกองคลัง อบต.บ้านซ่าน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้าสถิติ
           -เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) คลิกไปจะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้าสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้ารายงานอื่นๆ
           -เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565 คลิกไปจะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้ารายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.bansan.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... *URL ที่ 1 คือ หน้าแรกของเว็บไซต์  มีตำแหน่งแสดงบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน อยู่ที่
           -เลื่อนลงมา มองตรงกลางจะมีภาพสไลด์ ถ้าคลิกไปที่หน้า4 จะเป็นแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกตรงรูปสไลด์ จะไปที่ URL ที่ 2 /ถ้าคลิกไปที่หน้าที่ 5 จะเป็นคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค คลิกตรงรูปสไลด์ จะไปที่ URL ที่ 3
*URL ที่ 2 คือ หน้าแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
*URL ที่ 3 คือ หน้าคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.bansan.go.th/proje... https://www.bansan.go.th/proje... *URL ที่ 1 คือ หน้าแผนการจัดหาพัสดุ
           -เลื่อนลงมา คลิกหัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกไปจะเป็น URL ที่ 2
*URL ที่ 2 คือ หน้าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.bansan.go.th/news_... https://www.bansan.go.th/news_... https://www.bansan.go.th/egp.p... *URL ที่ 1 คือ หน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
*URL ที่ 2 คือ หน้าประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
*URL ที่ 3 คือ หน้าประกาศจากระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  (1)     2      3   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 โทรศัพท์ : 055-685-202 โทรสาร : 055-685-213
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน
จำนวนผู้เข้าชม 800,493 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com